Tag: عدم نصب اپ در دیواس بعد از خروجی گرفتن در اندروید استودیو